RGI.7021.38.2019: Roboty rozbiórkowe - Rozbiórką drewnianego budynku mieszkalnego w Woliczce działka nr 710

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie prac rozbiórkowych zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie nr PINB.5162.4.2.2018 z dnia 26-02-2019r. nieużytkowanego budynku mieszkalnego o wymiarach 13,05*6,00m z przybudówką o wymiarach 2,50*6,00m, w zakresie:

  1. wykonania rozbiórki pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, więźby dachowej drewnianej, drewnianych ścian, elementów posadowienia budynku, elementów murowanych, demontaż stolarki okiennej i drzwiowej.
  2. wykonanie rozbiórki wszystkich przybudówek i innych obiektów na działce,
  3. likwidacja studni kopanej,
  4. uporządkowanie terenu działki – wyplantowanie terenu po budynku.