RGI.042.23.2018/5: Rozeznanie cenowe - Sukcesywne świadczenie usługi cateringowej dla 257 uczestników szkoleń w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza”

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Sukcesywne świadczenie usługi cateringowej dla 257 uczestników szkoleń w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza”