RGI.7021.19.2019: Malowanie sal zajęć na parterze, dwóch pomieszczeń biurowych, korytarza na parterze i I piętrze, klatki schodowej w Przedszkolu Publicznym w Świlczy

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Malowanie sal zajęć na parterze, dwóch pomieszczeń biurowych, korytarza na parterze i I piętrze, klatki schodowej w Przedszkolu Publicznym w Świlczy