RGI.7011.15.2019: Rozeznanie cenowe - Przebudowa z możliwością nadbudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku Pawilonu usługowego dla potrzeb utworzenia Posterunku Policji dz. nr ew. 1096/1 w Trzcianie, gm. Świlcza

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa z możliwością nadbudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku Pawilonu usługowego dla potrzeb utworzenia Posterunku Policji dz. nr ew. 1096/1 w Trzcianie, gm. Świlcza