SO.5315.1.2019: Usługa - Dowóz uczniów z placówek oświatowych z terenu Gminy Świlcza na basen i odwiezienie uczniów z powrotem z basenu do placówek oświatowych

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa niniejsze rozeznanie cenowe:

  • Dowóz uczniów na basen OSiR w Głogowie Małopolskim, adres: 36-060 Głogów Małopolski, ul. Parkowa 15
  • Dowóz dzieci na basen RCSiR w Ropczycach, adres: 39-100 Ropczyce, ul. Konarskiego 6