RGI.271.10.2018: Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2018 roku

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Dostawą objęte są następujące asortymenty i ilości kruszyw:
  1) kruszywo 0-31,5 mm w ilości 3 200,00 t;
  2) kruszywo 31,5-63 mm w ilości 800,00 t;

Dostarczane kruszywa muszą odpowiadać warunkom stawianym przez następujące normy: PN-EN 13242.

Świadectwo zgodności musi być dostarczane każdorazowo wraz z dostarczonym materiałem drogowym.

Dostawa na teren Gminy Świlcza. Transport, rozładunek we wskazanych miejscach na terenie Gminy Świlcza. Rozładunek jednego samochodu może się odbywać w kilku miejscach. Drogi na których będą wykonywane dostawy są o szerokości min. 3,00 m.

Obowiązkiem Wykonawcy jest posiadanie zezwolenia na przewóz takich materiałów.