RGI.271.13.2018: Roboty budowlane - Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF – Przebudowa zatok autobusowych w Gminie Świlcza

  

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie przebudowy 17 zatok autobusowych na terenie Gminy Świlcza tj.:

 • przebudowa dwóch zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 1335 R w miejscowości Bratkowice;
 • przebudowa sześciu zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 1388 R w miejscowości Trzciana (dwie zatoki) oraz w miejscowości Błędowa Zgłobieńska (cztery zatoki);
 • przebudowa sześciu zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 1336 R w miejscowości Dąbrowa;
 • przebudowa trzech zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 1389 R w miejscowości Świlcza (dwie zatoki) oraz w miejscowości Woliczka (jedna zatoka).
   

Przedmiotowe zatoki autobusowe są zlokalizowane przy drogach powiatowych przebiegających przez teren Gminy Świlcza.

Zakres przebudowy zatok autobusowych obejmuje demontaż istniejących wiat przystankowych lub znaków przystankowych, budowę peronów przystankowych z kostki brukowej wraz z obrzeżami i krawężnikiem oraz montaż nowych wiat przystankowych.

Przebudowa zatok autobusowych dla niektórych zatok autobusowych obejmuje także wykonanie konstrukcji oporowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 1. W zakresie przebudowy dwóch zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 1335 R w miejscowości Bratkowice:
 • projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej nr 1335 R w Bratkowicach na dz. nr 1973 polegająca na budowie peronu przystankowego,
 • projekt organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1335 R w Bratkowicach na dz. nr 1973 polegającej na budowie peronu przystankowego wraz z wiatą,
 • projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej nr 1335 R w Bratkowicach na dz. nr 1973 polegająca na budowie peronu przystankowego,
 • projekt organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1335 R w Bratkowicach na dz. nr 1973 polegającej na budowie peronu przystankowego wraz z wiatą,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1335 R w Bratkowicach na dz. nr 1973 polegająca na budowie peronu przystankowego wraz z wiatą,
 • przedmiar robót pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1335 R w Bratkowicach na dz. nr 1973 polegająca na budowie peronu przystankowego wraz z wiatami;
   
 1. W zakresie przebudowy sześciu zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 1388 R w miejscowości Trzciana (dwie zatoki) oraz w miejscowości Błędowa Zgłobieńska (cztery zatoki):
 • projekt budowlany budowy dwóch wiat przystankowych i peronowych w ciągu drogi powiatowej nr 1388 R w miejscowości Trzciana na działce nr 2582/1 obręb 0009 Trzciana,
 • projekt stałej organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1388R w miejscowości Trzciana na działce nr 2582/1 obr. 0009 Trzciana polegającej na budowie dwóch peronów przystankowych,
 • projekt budowlany budowy wiaty przystankowej i peronowej w ciągu drogi powiatowej nr 1388 R w miejscowości Błędowa Zgłobieńska na dz. nr ewid. 625/1 obr. 0001 Błędowa Zgłobieńska,
 • projekt stałej organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1388R w miejscowości Błędowa Zgłobieńska na działce nr 625/1 obr. 0001 Błędowa Zgłobieńska polegającej na budowie dwóch peronów przystankowych,
 • projekt budowany budowy dwóch wiat przystankowych i peronowych w ciągu drogi powiatowej nr 1388 R w miejscowości Błędowa Zgłobieńska na dz. nr ewid. 625/1 obr. 0001 Błędowa Zgłobieńska,
 • projekt stałej organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1388R w miejscowości Błędowa Zgłobieńska na działce nr 625/1 obr. 0001 Błędowa Zgłobieńska polegającej na budowie dwóch peronów przystankowych,
 • projekt budowlany budowy wiaty przystankowej i peronowej w ciągu drogi powiatowej nr 1388 R w miejscowości Błędowa Zgłobieńska na dz. nr ewid. 1109 obr. 0001 Błędowa Zgłobieńska,
 • projekt organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1388 R w miejscowości Błędowa Zgłobieńska na działce nr 1109 obr. 0001 Błędowa Zgłobieńska,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn. Budowa dwóch peronów przystankowych wraz z wiatami w Trzcianie na dz. nr 2582/1 obr. 0009, budowa czterech peronów przystankowych wraz z wiatami w Błędowej Zgłobieńskiej na dz. nr 625/1, 1109 obr. 0001 w ciągu drogi powiatowej nr 1388R,
 • przedmiar robót pn.: Budowa dwóch peronów przystankowych wraz z wiatami w Trzcianie na dz. nr 2582/1 obr. 0009, budowa czterech peronów przystankowych wraz z wiatami w Błędowej Zgłobieńskiej na dz. nr 625/1, 1109 obr. 0001 w ciągu drogi powiatowej nr 1388R;
   
 1. W zakresie przebudowy sześciu zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 1336 R w miejscowości Dąbrowa:
 • projekt budowlany budowy wiaty przystankowej i peronowej w ciągu drogi powiatowej nr 1336 R w Dąbrowie na działce nr 1700/1, obręb 0004 Dąbrowa,
 • projekt stałej organizacji ruchu budowy wiaty przystankowej i peronowej w ciągu drogi powiatowej nr 1336 R w Dąbrowie na działce nr 1700/1 obręb 0004 Dąbrowa,
 • projekt budowlany budowy dwóch wiat przystankowych i peronowych w ciągu drogi powiatowej nr 1336 R w Dąbrowie na działce nr 1700/1, obręb 0004 Dąbrowa,
 • projekt stałej organizacji ruchu budowy dwóch wiat przystankowych i peronowych w ciągu drogi powiatowej nr 1336 R w Dąbrowie na działce nr 1700/1 obręb 0004 Dąbrowa,
 • projekt budowlany budowy wiaty przystankowej i peronowej w ciągu drogi powiatowej nr 1336 R w Dąbrowie na działce nr 1699, obręb 0004 Dąbrowa,
 • projekt stałej organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1336 R w Dąbrowie na działce nr 1699, obręb 0004 Dąbrowa polegającej na budowie peronu przystankowego,
 • projekt budowlany budowy dwóch wiat przystankowych i peronowych w ciągu drogi powiatowej nr 1336 R w Dąbrowie na działkach nr 1699, 1300/4, obręb 0004 Dąbrowa,
 • projekt stałej organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1336 R w Dąbrowie na działce nr 1699, 1300/4, obręb 0004 Dąbrowa polegającej na budowie dwóch peronów przystankowych,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowanych pn.: Budowa sześciu peronów przystankowych wraz z wiatami w Dąbrowie na dz. nr 1700/1, 1699, 1300/4 obr. 0004 w ciągu drogi powiatowej r 1336 R,
 • przedmiar robót pn.: Budowa sześciu peronów przystankowych wraz z wiatami w Dąbrowie na dz. nr 1700/1, 1699, 1300/4 obr. 0004 w ciągu drogi powiatowej r 1336 R,
   
 1. W zakresie przebudowy trzech zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 1389 R w miejscowości Świlcza (dwie zatoki) oraz w miejscowości Woliczka (jedna zatoka):
 • projekt budowlany budowy wiaty przystankowej i peronowej w ciągu drogi powiatowej nr 1389 R w Świlczy na działce nr 2978, obręb 0008 Świlcza,
 • projekt organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1389 R w Świlczy polegającej na budowie peronu przystankowego na działce nr 2978, obręb 0008 Świlcza;
 • projekt budowlany budowy wiaty przystankowej i peronowej w ciągu drogi powiatowej nr 1389 R w Woliczce na działce nr 2978 obręb 0008 Świlcza,
 • projekt organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1389 R w Woliczce polegającej na budowie peronu przystankowego na działce nr 2978, obręb 0008 Świlcza;
 • projekt budowlany budowy wiaty przystankowej i peronowej w ciągu drogi powiatowej nr 1389 R w Woliczce na działce nr 167/5 obręb 0010 Woliczka,
 • projekt organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1389 R w Woliczce polegającej na budowie peronu przystankowego na działce nr 167/5 obręb 0010 Woliczka;
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: „Budowa dwóch peronów przystankowych wraz z wiatami w Woliczce na dz. nr 2978 obr. 0008, 167/5 obr.0010, budowa peronu przystankowego wraz z wiatą w Świlczy na dz. nr 2978 obr. 0008 w ciągu drogi powiatowej nr 1389R”;
 • przedmiar robót pn.: Budowa dwóch peronów przystankowych wraz z wiatami w Woliczce na dz. nr 2978 obr. 0008, 167/5 obr.0010, budowa peronu przystankowego wraz z wiatą w Świlczy na dz. nr 2978 obr. 0008 w ciągu drogi powiatowej nr 1389R”;
   
 1. Dodatkowy dokument:
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.