RGI.271.16.2018: Roboty budowlane - Modernizacja oraz przebudowa dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2018 r. Etap I

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres robót:

 • modernizacja drogi gminnej w Błędowej Zgłobieńskiej (dz. nr ewid. 926) – dł. 212,00 mb,
 • modernizacja drogi gminnej nr 137407R w Bratkowicach (dz. nr ewid. 6029) – dł. 415,00 mb,
 • modernizacja drogi gminnej w Rudnej Wielkiej (dz. nr ewid. 735) – dł. 250 mb,
 • modernizacja drogi gminnej w Świlczy (dz. nr ewid. 1894/1) – dł. 230 mb,
 • przebudowa drogi gminnej nr 108761R w Świlczy (dz. nr ewid. 478, 585) – dł. 41 mb,
 • modernizacja drogi gminnej nr 137601R w Świlczy (dz. nr ewid. 699, 306/1) – dł. 299 mb,
 • modernizacja drogi gminnej nr 137500R w Trzcianie (dz. nr ewid. 61/1) – dł. 75 mb,
 • modernizacja drogi gminnej w Woliczce (dz. nr ewid. 240/2) – dł. 38,00 mb,
 • modernizacja drogi gminnej nr 137306R w Woliczce (dz. nr ewid. 688/1) – 137,00 mb.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w 2018 roku w miejscowościach Błędowa Zgłobieńska, Bratkowice, Rudna Wielka, Świlcza, Trzciana, Woliczka” z dnia 05 stycznia 2018 r.,
 • przedmiar robót pn. Modernizacja drogi gminnej w Błędowej Zgłobieńskiej (dz. nr ewid. 926),
 • przedmiar robót pn. Modernizacja drogi gminnej nr 137407R w Bratkowicach (dz. nr ewid. 6029),
 • przedmiar robót pn. Modernizacja drogi gminnej w Rudnej Wielkiej (dz. nr ewid. 735),
 • przedmiar robót pn. Modernizacja drogi gminnej w Świlczy (dz. nr ewid. 1894/1),
 • przedmiar robót pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 108761R w Świlczy (dz. nr ewid. 478, 585),
 • przedmiar robót pn.: Modernizacja drogi gminnej nr 137601R w Świlczy (dz. nr ewid. 699, 306/1),
 • przedmiar robót pn. Modernizacja drogi gminnej nr 137500R w Trzcianie (dz. nr ewid. 61/1),
 • przedmiar robót pn. Modernizacja drogi gminnej w Woliczce (dz. nr ewid. 240/2),
 • przedmiar robót pn. Modernizacja drogi gminnej nr 137306R w Woliczce (dz. nr ewid. 688/1),
 • specyfikacja techniczna pn.: Modernizacja oraz przebudowa dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2018 r. Etap I,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.