GOPS.4216.2.2018: Dostawa - Zakup doposażenia do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy, część II

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części.

Oferty można składać na dowolną ilość części:

   I. Pakiety oprogramowania edukacyjnego, urządzenia multimedialne oraz mikrofony i głośniki
   II. Sprzęt sportowy
   III. Dostawa i instalacja systemu monitoringu wraz z elementami instalacyjnymi (system CCTV)