ZWiK.56.06.2018: Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych oraz innych jednostek sprzętowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy

 

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego w przewidzianym okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi odpowiednio:

– benzynę bezołowiową Pb 95 w ilości - 1.000 litrów,

– olej napędowy standardowy w ilości – 25.000 litrów.