RGI.271.26.2018: Usługi - Przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu kursów zawodowych według potrzeb dla 20 Uczestników Projektu „Aktywizacja mieszkańców Gminy Świlcza”

  

Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części:

  • Część 1 - Kurs – Kucharz - pracownik małej gastronomii/ pomoc kuchenna
  • Część 2 - Kurs – Operator aplikacji komputerowych - kurs podstawowy - z elementami aplikacji biurowych i programów magazynowych z fakturowaniem
  • Część 3 - Kurs – Pracownik ochrony (ochrona mienia)
  • Część 4 - Kurs – Pracownik obsługi klienta - z zaawansowanym kursem komputerowym
  • Część 5 - Kurs – Ogrodnik terenów zieleni
  • Część 6 - Kurs – Posadzkarz
  • Część 7 - Kurs – Konserwator budynków i stanu technicznego pomieszczeń
  • Część 8 - Kurs – Opiekunka dziecięca