RGI.271.27.2018: Usługi społeczne - Przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu obsługi komputera oraz wykorzystania Internetu w życiu codziennym dla 20 Uczestników Projektu „Z Internetem w trzeci wiek - szkolenia praktycznego korzystania z komputera

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

Szkolenie dla 20 osób w grupach 10 osobowych, 16 godzin zegarowych na jedną grupę, łączenie 32 godziny.

Program szkolenia:

Szkoleniowe realizowane wg następującego programu:

 1. Wstęp do pracy na komputerze:
 • Rozpoznawanie podstawowych części komputera
 • System Windows 7 lub 10, obsługa
 1. Praca na plikach i folderach:
 • Kopiowanie, przenoszenie, usuwanie
 • Struktura, widoki, właściwości, kosz
 1. Obsługa prostych programów (Word, Excel)
 • Praca z dokumentem, zapis, odczyt, zapis w innym formacie
 • Drukowanie
 1. Podstawy Internetu
 • Zasada działania
 • Podstawowe pojęcia
 • Adresy URL
 • Bezpieczeństwo w Internecie
 1. Korzystanie z przeglądarki internetowej
 • Przeglądanie stron
 • Korzystanie z Formularzy
 • Wyszukiwanie informacji
 1. Podstawy poczty elektronicznej (e-mail)
 • Obsługa programu pocztowego
 • Tworzenie wiadomości, załączniki
 • Wysyłanie, odbieranie i przesyłanie wiadomości
 • Książka adresowa