RGI.271.28.2018: Modernizacja pomieszczeń Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej w celu stworzenia spotkań integracyjnych – II etap

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

  •  Specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robót pn. „Remont pomieszczeń Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej w celu stworzenia miejsca spotkań integracyjnych – II etap” – część ogólna,
  •  Projekt wykonawczy pn. „Projekt wykonawczy w zakresie remontu instalacji elektrycznych w budynku Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej na terenie działki nr ew.611”,
  •  Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonani i odbioru robót budowlanych – Branża elektryczna – pn. „Projekt wykonawczy w zakresie remontu instalacji elektrycznych w budynku Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej na terenie działki nr ew.611”,
  •   Projekt wykonawczy pn. „Projekt wykonawczy w zakresie remontu instalacji elektrycznych w budynku Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej na terenie działki nr ew.611. ETAP II”,
  •  przedmiar robót pn.: Remont pomieszczeń Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej w celu stworzenia miejsca spotkań integracyjnych – roboty budowlane – etap II,
  •  przedmiar robót pn.: Remont pomieszczeń Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej w celu stworzenia miejsca spotkań integracyjnych – etap II,
  •  przedmiar robót pn.: Remont pomieszczeń Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej w celu stworzenia miejsca spotkań integracyjnych – etap II – Roboty instalacyjne elektryczne – sala widowiskowa,
  •  przedmiar robót pn.: Remont pomieszczeń Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej w celu stworzenia miejsca spotkań integracyjnych – etap II – Roboty instalacyjne elektryczne,
  •  niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.