GOPS.4216.13.2018: Dostawa - Zakup doposażenia do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy część III w ramach realizacji projektu pn. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”

  

Zakup doposażenia  do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy część III w ramach realizacji projektu pn. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”