RGI.271.34.2018: Rozbiórka budynku „starej” szkoły podstawowej na dz. nr ewid. 842 położonej w miejscowości Błędowa Zgłobieńska, gmina Świlcza

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

  • pozwolenie na rozbiórkę budynku „starej” szkoły podstawowej na dz. nr ewid. 842 położonej w miejscowości Błędowa Zgłobieńska, gmina Świlcza,
  • projekt budowlany rozbiórki budynku „starej” szkoły podstawowej na dz. nr ewid. 842 położonej w miejscowości Błędowa Zgłobieńska, gmina Świlcza,
  • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: budynku „starej” szkoły podstawowej na dz. nr ewid. 842 położonej w miejscowości Błędowa Zgłobieńska, gmina Świlcza,
  • przedmiar robót – Rozbiórka szkoły w Błędowej Zgłobieńskiej, gmina Świlcza,
  • niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.