RGI.271.38.2018: Usługi - Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem w miejscowości Bratkowice w roku szkolnym 2018/2019

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • Przedmiotem zamówienia jest  świadczenie usługi w zakresie dowozu  dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem w miejscowości Bratkowice
  w roku szkolnym 2018/2019.

 • Pod pojęciem dowóz dzieci (uczniów) rozumie się przywóz dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania do szkoły i ich odwóz do miejsca zamieszkania wraz z obsługą, która zapewni warunki bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania oraz przejazdu uczniów autobusem.

 • Przedmiot zamówienia  obejmuje dowóz dzieci do:

  - Szkoły Podstawowej nr 1 w Bratkowicach, 36-055 Bratkowice 398;
  - Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach, 36-055 Bratkowice 606;
  - Przedszkola Publicznego w Bratkowicach, 36-055 Bratkowice 348;
  - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach, 36-055 Bratkowice 150.

 • Dowóz dzieci z Bratkowic do Szkoły Podstawowej nr 1 w Bratkowicach na  godz. 7.40, natomiast do pozostałych placówek oświatowych (SP nr 2 Bratkowice, PP Bratkowice i Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach) na godz. 8.00 (w ramach 1 kursu);

 • Odwóz dzieci z w/w placówek oświatowych: I kurs ok. godz. 13; II kurs ok. godz. 15.00;