GOPS.261.6.2018: Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

  • Drukarka sieciowa – 3 szt.Drukarka sieciowa – 3 szt.
  • Zasilacz UPS – TYP I – 7 szt.
  • Zasilacz UPS – TYP II – 1 szt.
  • Zestaw komputerowy wraz z oprogramowywaniem - 3 szt.
  • Monitor - 3 szt.
  • System operacyjny - 3 szt.
  • Oprogramowanie biurowe - 3 szt.