RGI.271.43.2018: Dostawa - Zakup sprzętu techniczno – dydaktycznego (TIK) w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych Gminy Świlcza”

  

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu techniczno – dydaktycznego (TIK) w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych Gminy Świlcza”, którego zakres zamówienia obejmuje w szczególności:Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu techniczno – dydaktycznego (TIK) w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych Gminy Świlcza”, którego zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

   1) dostawę 180 szt. przenośnych komputerów wraz z oprogramowaniem (30 szt. dla nauczycieli i 150 szt. dla uczniów),
   2) dostawę 30 szt. tablic interaktywnych,
   3) dostawę 30 szt. rzutników multimedialnych,
   4) dostawę 30 kpl głośników multimedialnych.