RGI.271.45.2018: Zorganizowanie 18 pikników edukacyjnych dedykowanych uczniom/uczennicom uczęszczających do 6 placówek oświatowych na terenie Gminy Świlcza w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych Gm

  

Przedmiot zamówienia ogólnie (nazwa, tytuł):

Zorganizowanie 18 pikników edukacyjnych dedykowanych uczniom/uczennicom uczęszczających do 6 placówek oświatowych na terenie Gminy Świlcza w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych Gminy Świlcza”

Uczestnicy/adresaci pikniku

Uczniowie szkół podstawowych z 6 szkół z terenu Gminy Świlcza tj.:

  • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej (SP w Rudnej Wielkiej), 226 uczniów/uczennic w 11 oddziałach klasowych
  • Szkoła Podstawowa w Trzcianie (SP w Trzcianie) -246 uczniów/uczennic w 13 oddziałach klasowych
  • Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy (SP w Świlczy) - 296 uczniów/uczennic w 14 oddziałach klasowych
  • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
    w Bratkowicach (SP nr 1 w Bratkowicach) - 200 uczniów/uczennic w 9 oddziałach klasowych
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach (SP nr 2 w Bratkowicach) - 91 uczniów/uczennic w 7 oddziałach klasowych
  • Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3-go Maja w Dąbrowie (SP w Dąbrowie) - 93 uczniów/uczennic w 8 oddziałach klasowych