RGI.271.53.2018: Wykonanie ogrodzenia gminnych obiektów sportowych i rekreacyjnych

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • przedmiar robót pn.: Ogrodzenie – Ogrodzenie placów zabaw w Świlczy, poz. 17,
 • projekt budowlany Gminne Centrum Sportu w Trzcianie wraz z infrastrukturą techniczną: plac zabaw dla dzieci, boisko – tor rowerowy, boiska sportowe, utwardzenie wału ziemnego, utwardzenie i skocznia w dal, wiata gospodarcza, ogrodzenie, policznikowe linie kablowe z oświetleniem, przyłącz wodociągowy do kurtyny wodnej w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza (dz. nr ewid. 903/10, 903/11),
 • rysunek – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzcianie działki ewid. 903/10, obr. Trzciana,
 • przedmiar robót pn.: Ogrodzenie i piłkochwyty – Zagospodarowanie Gminnego Centrum Sportu w Trzcianie, poz. 13,
 • projekt budowlany Budowa obiektów małej architektury i ogrodzeń – piłkochwytów na stadionie sportowym w Dąbrowie (dz. nr ewid. 2163/4),
 • przedmiar robót pn.: Budowa piłkochwytów – Stadion sportowy, poz. 11,
 • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonania robót budowlanych do budowy ogrodzeń (piłkochwytów) wys. 6 m w miejscowości Mrowla (dz. nr ewid. 1623),
 • projekt budowlany Budowa ogrodzeń i piłkochwytów na stadionie w Mrowli (dz. nr ewid. 1623),
 • przedmiar robót pn.: Piłkochwyty boiska piłkarskiego na stadionie sportowym w Mrowli – Stadion sportowy, poz. 11,
 • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonania robót budowlanych do budowy ogrodzeń – piłkochwytów i obiektów małej architektury w miejscowości Mrowla (dz. nr ewid. 2705),
 • projekt budowlany Budowa ogrodzeń – piłkochwytów i obiektów małej architektury w Szkole Podstawowej w Mrowli (dz. nr ewid. 2705),
 • Przedmiar robót pn.: Budowa obiektów – piłkochwytów, poz. 11,
 • niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia,