RGI.271.61.2018: Oświetlenie uliczne dróg gminnych w miejscowościach: Dąbrowa, Bratkowice, Woliczka, Trzciana oraz oświetlenie boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej w Mrowli

  

Szczegółowy:

Zadanie 1: Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV – oświetlenie drogi gminnej nr 137214R w miejscowości Dąbrowa

Zadanie 2: Oświetlenie uliczne drogi, na działkach nr ewid. 5800/61, 5800/62, 5800/35 położonych w Bratkowicach.

Zadanie 3: Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV – oświetlenie drogi gminnej nr 137302R i 137303R w Woliczce.

Zadanie 4: Montaż oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie energetycznym nr 7/3/A w Trzcianie.

Zadanie 5: Rozbudowa instalacji elektrycznej budynku szkoły Podstawowej w Mrowli o instalację oświetlenia boisk szkolnych.