GOPS.4216.20.2018: Budowa (dostawa wraz z montażem) zewnętrznego wyposażenia Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pt.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części.

Oferty można składać na dowolną ilość części.

Część 1:

Przedmiotem zamówienia w ramach części nr 1 jest:

 • dostawa stolika do gry w szachy i chińczyka z pionkami (nr 8 planu) wraz z montażem i wykonaniem strefy bezpieczeństwa – 4 kpl,
 • dostawa ławek z rur stalowych (nr 13 planu) wraz z montażem – 10 kpl,
 • dostawa koszy na śmieci (nr 18 planu) – 3 kpl,
 • dostawa koszy do selektywnej zbiórki odpadów 120 l – 3 szt,
 • dostawa stołu do tenisa betonowego (nr 14 planu) wraz z montażem
  i wykonaniem strefy bezpieczeństwa – 1 kpl;

Część 2:

Przedmiotem zamówienia w ramach części nr 2 jest:

 • dostawa grilla terenowego wg rysunku – krąg betonowy z konstrukcją stalową i rusztem ruchomym (nr 15 planu) wraz z montażem – 1 kpl,
 • dostawa ławek łukowych (nr 15 planu) – 4 kpl;

Część 3:

Przedmiotem zamówienia w ramach części nr 3 jest:

 • dostawa wioślarza (nr 9 planu) wraz z montażem i wykonaniem strefy bezpieczeństwa – 1 kpl,
 • dostawa poręczy (nr 10 planu) wraz z montażem i wykonaniem strefy bezpieczeństwa – 1 kpl,
 • dostawa rowerka (nr 11 planu) wraz z montażem i wykonaniem strefy bezpieczeństwa – 1 kpl,
 • dostawa orbitreka (nr 12 planu) wraz z montażem i wykonaniem strefy bezpieczeństwa – 1 kpl;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa (dotyczy wszystkich części 1-3):

 • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych budowy małych obiektów architektury (dz. nr ewid. 4030/4, 4032), z dnia 27 czerwca 2018 r.,
 • projekt budowlany pt.: Budowa obiektów małej architektury (art. 29 ust. 1 pkt.22) siłownia terenowa, strefa rekreacyjna. Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych (art. 29 ust.2 pkt 5) park rowerowy, dojście do boisk na stadionie sportowym w Świlczy,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych siłowni zewnętrznej pn.: Budowa (dostawa wraz z montażem) zewnętrznego wyposażenia Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pt.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej
  w Świlczy”,
 • przedmiar robót pn.: Budowa terenowych urządzeń sportowych – Świetlica Socjoterapeutyczna - Stadion sportowy.
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.