RGI.271.1.2019: Dostawa - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza oraz jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowi kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza oraz jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza
 

  
Uwaga !!! 

Podaje się prawidłowy Identyfikator postępowania 
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 z dnia 07.02.2019 r. 

58ead922-1b91-4594-9b62-89ba0fd2cb0c