RGI.271.40.2019: Usługi - Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Świlcza wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część 1 zamówienia – ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Świlcza wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury w następującym zakresie:

a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
b) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
c) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Część 2 zamówienia – ubezpieczenia osobowe – następstwa nieszczęśliwych wypadków,

Część 3 zamówienia – ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie autocasco, odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, assistance.

Część 4 zamówienia ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych.