RGI.271.32.2019: Roboty budowlane - Budowa obiektów małej architektury na stadionie sportowym w Dąbrowie (dz. nr ewid. 2163/4)

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Budowa obiektów małej architektury na stadionie sportowym w Dąbrowie (dz. nr ewid. 2163/4) w zakresie dostawy urządzeń wraz z montażem i wykonaniem stref bezpieczeństwa zgodnie z certyfikatami urządzeń: a) zestaw Orbiterek + Pylon + Narciarz (nr 1 planu) – dostawa 1 kpl, b) montaż i wykonanie stref bezpieczeństwa (nr 1 planu) - 1 kpl, c) zestaw Wioślarz + Pylon +Twister (nr 2 planu) – dostawa 1 kpl, d) montaż i wykonanie stref bezpieczeństwa (nr 2 planu) - 1 kpl, e) zestaw Motyl rozciągający + Pylon + Motyl ściskający (nr 3 planu) - dostawa 1 kpl, f) montaż i wykonanie stref bezpieczeństwa (nr 3 planu) - 1 kpl, g) stół do tenisa betonowy (nr 4 planu) - dostawa + montaż 1 kpl, h) stolik do gry w szachy i chińczyka (nr 5 planu) – dostawa + montaż 1 kpl, i) tablica informacyjna dostawa i montaż – 1 kpl.