RGI.271.15.2019: Dostawa - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza oraz jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza oraz jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza
 • Postępowanie jest prowadzone w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wymienionego w Rozdziale 1, oraz jego jednostek organizacyjnych, którymi są:
  1. Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie, 36-071 Trzciana 353;
  2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy, 36-072 Świlcza 168;
  3. Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedzibą w Trzcianie, 36-071 Trzciana 353 C;
  4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce Woliczka 64, 36-071 Trzciana;
  5. Zespół Szkół w Dąbrowie Dąbrowa 51, 36-071 Trzciana;
  6. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej, Błędowa Zgłobieńska 99, 36-071 Trzciana;
  7. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach, Bratkowice 398, 36-055 Bratkowice;
  8. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach z oddziałem przedszkolnym Bratkowice 606, 36-055 Bratkowice;
  9. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach, Bratkowice 150, 36-055 Bratkowice;
  10. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mrowli z oddziałami przedszkolnymi, Mrowla 51, 36-054 Rudna Wielka;
  11. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej, 36-054 Rudna Wielka 60;
  12. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy, 36072 Świlcza 336;
  13. Szkoła Podstawowa w Trzcianie, 36-071 Trzciana 168;
  14. Przedszkole i Żłobek Gminny w Bratkowicach, 36-055 Bratkowice 407A;
  15. Przedszkole w Świlczy, 36-072 Świlcza 116A;
  16. Przedszkole i Żłobek Gminny w Trzcianie, 36-071 Trzciana 193b;
  17. Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat Maluszka” w Błędowej Zgłobieńskiej, Błędowa Zgłobieńska 99B, 36-071 Trzciana,

i które zgodnie z treścią art. 16 ustawy PZP powierzają Zamawiającemu samo przeprowadzenie postępowania, co oznacza, że umowy będące jego skutkiem, a ich dotyczące, będą podpisywać samodzielnie.