RGI.271.12.2019: Usługa - Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy w Świlczy

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wykonywanie usług pocztowych w 2019 r. w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek krajowych, zagranicznych i nierejestrowanych oraz dostarczanie i odbiór przesyłek do i z siedziby Zamawiającego.