RGI.271.9.2019: Dostawa - Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych Gminy Świlcza

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 Przedmiot zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej dla potrzeb własnych i jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza.