RGI.271.8.2019: Roboty budowlane - Przebudowa dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2019 r. Etap I oraz utwardzenie powierzchni terenu na dz. nr ewid. 1698/1 w miejscowości Dąbrowa

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dz. nr ewid. 926 w miejscowości Błędowa Zgłobieńskiej;
2) przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 137019R dz. nr ewid. 1196 w miejscowości Błędowa Zgłobieńskiej;
3) przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dz. nr ewid. 690 w miejscowości Błędowa Zgłobieńskiej;
4) przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 108768R dz. nr ewid. 491 w miejscowości Błędowa Zgłobieńskiej;
5) przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dz. nr ewid. 1244 w miejscowości Dąbrowa;
6) przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 137208R dz. nr ewid. 1168 w miejscowości Dąbrowa;
7) przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dz. nr ewid. 1701 w miejscowości Mrowla;
8) przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 137807R dz. nr ewid. 831 w miejscowości Rudna Wielka;
9) przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 137623R dz. nr ewid. 3325/1 w miejscowości Świlcza;
10) przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dz. nr ewid. 2469 w miejscowości Świlcza;
11) przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 108763R dz. nr ewid. 306/1 w miejscowości Świlcza;
12) przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dz. nr ewid. 548/1, 549 w miejscowości Świlcza;
13) przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dz. nr ewid. 910/1 w miejscowości Trzciana;
14) przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 108757R dz. nr ewid. 2581 w miejscowości Trzciana;
15) przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 137306R dz. nr ewid. 688/1 w miejscowości Woliczka;
16) przedmiar robót pn.: Utwardzenie powierzchni terenu na dz. nr ewid. 1698/1 w miejscowości Dąbrowa;
17) specyfikacja techniczna pn.: Przebudowa dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2019 r. wraz z utwardzeniem terenu części działki nr ewid. 1698/1 w miejscowości Dąbrowa,
18) specyfikacja istotnych warunków zamówienia.