RGI.271.7.2019: Roboty budowlane - Wymiana posadzek w Zespole Szkół w Dąbrowie, Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej i Szkole Podstawowej w Trzcianie

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  • przedmiar robót pn.: Wymiana posadzek w szkołach i przedszkolu, poz. 30,
  • Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – Posadzki z wykładzin rulonowych PCW,
  • niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.