RGI.271.3.2019: Roboty budowlane - Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431 Etap I - km 0+006 – km 0+227; Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi gminnej nr 108762R w miejscowości Mrow

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431 Etap I - km 0+006 – km 0+227:
 1. zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych przebudowy drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431 (dz. nr ewid. 3523/2) z dnia 10.10.2018 r.,
 2. projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431 (dz. nr ewid. 3523/2),
 3. projekt wykonawczy przebudowy drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431 (dz. nr ewid. 3523/2),
 4. projekt zmiany stałej organizacji ruchu przebudowy drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431 (dz. nr ewid. 3523/2),
 5. projekt organizacji ruchu na czas robót przebudowy drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431 (dz. nr ewid. 3523/2),
 6. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych przebudowy drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431 (dz. nr ewid. 3523/2),
 7. przedmiar robót przebudowy drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+006 – km 0+431 (dz. nr ewid. 3523/2);
 • w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 108762R w miejscowości Mrowla w km 0+550 – km 0+920:
 1. zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych przebudowy drogi gminnej nr 108762R w miejscowości Mrowla w km 0+550 – km 0+920 (dz. nr ewid. 3355/11, 1575/1, 1573/3, 1572/1, 1571/1) z dnia 07.06.2016 r.,
 2. projekt wykonawczy przebudowy drogi gminnej nr 108762R w miejscowości Mrowla w km 0+550 – km 0+920 (dz. nr ewid. 3355/11, 1575/1, 1573/3, 1572/1, 1571/1),
 3. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych przebudowy drogi gminnej nr 108762R w miejscowości Mrowla w km 0+550 – km 0+920 (dz. nr ewid. 3355/11, 1575/1, 1573/3, 1572/1, 1571/1),
 4. przedmiar robót przebudowy drogi gminnej nr 108762R w miejscowości Mrowla w km 0+550 – km 0+920 (dz. nr ewid. 3355/11, 1575/1, 1573/3, 1572/1, 1571/1);
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.