Obwieszczenia 2020

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.19.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 8 maja 2020 r. o przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1KV dla zadania pn.: budowa oświetlenia ulicznego” na terenie działek o nr ew. gr. 893/1, 895/2, 896/1, 930/2, 946/1, 968/3, 1001, 1050, 1168, 1699 (część) położonych w miejscowości Dąbrowa, gmina Świlcza, na rzecz inwestora Gminy Świlcza 13-05-2020 Odsłon: 41
RGP.6733.21.2020.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 8 maja 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.15.2020.JT dla inwestycji pn.: „Rozbudowa przepustu na cieku Wężówka w ciągu drogi gminnej nr 108761R, w miejscowości Świlcza” na działkach nr 832/12, 585, 742, 1080/1, 817 obr. Świlcza gm. Świlcza dla Gminy Świlcza 12-05-2020 Odsłon: 38
RGP.6733.15.2020.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 8 maja 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.15.2020.JT dla inwestycji pn.: „przebudowa drogi gminnej Nr 137409R wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 1381R”, na terenie działek o nr ewid: 4039/3, 4214, 4276, 6527, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza dla Gminy Świlcza 12-05-2020 Odsłon: 36
RG.0002.24.2020: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 11 maja 2020 r. nt. zwołania XXIV sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 11-05-2020 Odsłon: 96
RGP.6733.23.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 08.05.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia w msc. Woliczka na działkach nr 167/7, 818, 821, 822, 852/2, 851/1, 851/2, 858, 859, 862, 863, 865, 870, 1036/2, 1036/4, 873, 874, 878 obr. Woliczka gm. Świlcza.” Dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. 11-05-2020 Odsłon: 37
RGP.6733.25.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 05 maja 2020r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Świlcza, na terenie działek o nr ewid: 1250/8, 1249/1, 1197, 4860, 4861, obręb Świlcza, Gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 07-05-2020 Odsłon: 38
RGP.6733.24.2020.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 04.05.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.:„ Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Dąbrowa” na działkach nr 985/1, 984/7 obr. Dąbrowa gm. Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 04-05-2020 Odsłon: 41
RGP.6733.16.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 kwietnia 2020 r. o przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: pn.:"przebudowa drogi gminnej nr 137414R wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 2150R w miejscowości Bratkowice" na terenie działek nr ewid. 1118/3, 1118/32, 1122, 2890 położonych w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 29-04-2020 Odsłon: 41
RG.0002.23.2020: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 20 kwietnia 2020 r. nt. zwołania XXIII sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 20-04-2020 Odsłon: 96
RGP.6733.17.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14 kwietnia 2020 r. o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.:„Rozbudowa przepustu na cieku Wężówka w ciągu drogi gminnej nr 108761R, w miejscowości Świlcza na działkach nr 832/12, 585, 742, 1080/1, 817 obr. Świlcza gm. Świlcza” dla Gminy Świlcza 17-04-2020 Odsłon: 46
RGP.6733.18.2020.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14 kwietnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa odcinków elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia 15kV oraz niskiego napięcia 0,4 kV w ramach przebudowy sieci elektroenergetycznej Zaczernie-Bratkowice od słupa nr 5 do stacji Bratkowice 27 wraz z odgałęzieniami do stacji Bratkowice 12 i 13, na terenie działek o nr ewid: 886/1, 883, 875, 882/3, 6660, 880/2, 881/1, 1125/3, 3606/19, 3606/9, 3606/10, 3606/11, 3606/12, 3606/13, 3606/14, 3606/15, 3606/16, 3606/17, 3606/18, 3536, 3535/4, 6820/1, 3531, 3523/2, 2696/2, 3606/4, 3565, 3566/1, 2733/4, 6819/6, 3651/2, 3652/2, 3653/2, 3656/2, 3657/2, 3658/2, 3659/2, 3660/2, 3661/2, 3662/2, 3663/2, 3664/2, 3665/2, 3669/2, 3670/2, 3672/2, 3674/2, 3677/2, 3681/2, 3682/2, 3686/2, 3687/2, 3688/2, 3690/2, 3691/2, 3693/2, 6661, 3702/4, 3704/3, 3705/5, 3706/3, 3707/3, 3710/ 15-04-2020 Odsłon: 49
RGP.6733.9.2020.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 9 kwietnia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 108763R w miejscowości Świlcza w km 0+353-km 0+827" na terenie działki o nr ew. gr. 306/2 (część) położonej w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza na rzecz Gminy Świlcza 14-04-2020 Odsłon: 49
RGP.6733.6.2020.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 8 kwietnia 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola” na terenie działki nr ewid. 4775 położonej w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza dla Gminy Świlcza 09-04-2020 Odsłon: 47
RGP.6733.20.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 kwietnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla zadania pn.: budowa oświetlenia ulicznego w msc. Trzciana na działkach nr 391/1, 374, 482, 1620/1, 1430, 1443, 1448/1 obr. Trzciana gm. Świlcza 09-04-2020 Odsłon: 48
RGP.6733.22.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 9 kwietnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza, na terenie działek o nr ewid: 881/1, 1118/29, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 09-04-2020 Odsłon: 49
RGP.6733.19.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 kwietnia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie większe niż 1 KV dla zadania pn.: budowa oświetlenia ulicznego w msc. Dąbrowa, na terenie działek o nr ewid: 893/1, 895/2, 896/1, 930/2, 946/1, 968/3, 1001, 1050, 1168, 1699, obręb Dąbrowa, Gmina Świlcza 08-04-2020 Odsłon: 51
RGP.6733.21.2020.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 kwietnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.:„Rozbudowa przepustu na cieku Wężówka w ciągu drogi gminnej nr 108761R, w miejscowości Świlcza” na działkach nr 832/12, 585, 742, 1080/1, 817 obr. Świlcza gm. Świlcza dla Gminy Świlcza 07-04-2020 Odsłon: 48
RGP.6733.15.2020.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 kwietnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „przebudowa drogi gminnej Nr 137409R wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 1381R w miejscowości Bratkowice”, na terenie działek o nr ewid: 4039/3, 4214, 4276, 6527, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza dla Gminy Świlcza 07-04-2020 Odsłon: 50
RGP.6733.7.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 6 kwietnia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: . „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach nr ew. gr. 4859, 4860, 4861/1, 4862, 4874/2, 4877, 4878, 4881/2, 4882, 4891, 4892, 4896/8, 4897/3, 4907, 4908/1, 5037, 5058, 5059, 5060, 5061, 5062, 5063/1, 5064/1, 5065, 5067, 5068, 5070, 5239/1, 5240/2, 5240/3, położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza”, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 07-04-2020 Odsłon: 48
RGP.6733.17.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 1 kwietnia .2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.:„Rozbudowa przepustu na cieku Wężówka w ciągu drogi gminnej nr 108761R, w miejscowości Świlcza na działkach nr 832/12, 585, 742, 1080/1, 817 obr. Świlcza gm. Świlcza” dla Gminy Świlcza 07-04-2020 Odsłon: 48