Obwieszczenia 2020

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.16.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: przebudowa drogi gminnej nr 137414R wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 2150R w miejscowości Bratkowice, na terenie działek o nr ewid: 1118/3, 1118/32, 1122, 2890, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 31-03-2020 Odsłon: 56
RGP.6733.1.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: . “Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach nr ew. gr. 1090/1, 1090/2, 1117, 1235, 1088, 1087/2, 1085, położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza” dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 31-03-2020 Odsłon: 53
RGP.6733.5.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 26 marca 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV-oświetlenie drogi gminnej (dz. 646) w miejscowości Rudna Wielka na działkach nr 628/2, 629/9, 629/10, 629/2, 646, 629/5, 629/6 obr. Rudna Wielka gm. Świlcza” dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 30-03-2020 Odsłon: 51
RGP.6733.13.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 marca 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.13.2020.EŁ dla inwestycji „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości. Dąbrowa na terenie działek nr ewid: 1043/1, 1050, 1058/12, 1058/11, 1058/8 (części) obr. Dąbrowa gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 26-03-2020 Odsłon: 63
RGP.6733.12.2020.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 marca 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.12.2020.JT dla inwestycji „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Błędowa Zgłobieńska na działkach nr 1137/1 i 1137/2 (części) obr. Błędowa Zgłobieńska gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 26-03-2020 Odsłon: 61
RGP.6733.11.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 marca 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.11.2020.MP dla inwestycji „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Rudna Wielka na działkach nr 835, 831, 823, 822/1, 822/9, 822/8, 822/7, 822/6, 822/5 obr. Rudna Wielka gm. Świlcza”dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 26-03-2020 Odsłon: 61
RGP.6733.8.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 marca 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.8.2020.MP dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Świlcza na działkach nr 2495/2, 2495/1, 2489/3, 2489/2, 2490/3, 2490/2, 2490/1, 2491/5, 2491/6, 2491/2, 2491/1 obr. Świlcza gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 26-03-2020 Odsłon: 64
RG.0002.22.2020: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 23 marca 2020 r. nt. zwołania XXII sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 24-03-2020 Odsłon: 115
RGP.6733.3.2020.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 19 marca 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice” na terenie działek o nr ewid: 4348/4, 4347/9, 4346/6, 4346/5, 4346/4 (części) położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. 22-03-2020 Odsłon: 58
RGP.6733.72.2019.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 18 marca 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza” na terenie działek o nr ewid: 4114/3 i 4114/4, obręb Świlcza, gmina Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. 18-03-2020 Odsłon: 71
RGP.6733.4.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16 marca 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: “Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice na terenie działek o nr ewid: 1827/11, 1825/3, 1827/12 (części) położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 18-03-2020 Odsłon: 65
RGP.6733.14.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 marca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.:„Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV-oświetlenie odcinka drogi powiatowej nr 1335R w miejscowości Bratkowice na działkach nr 1973, 1778/9, 1782, 1783, 1786, 1787/1, 1796, 1797, 1798, 1805, 1817, 1816, 1818, 1823/10, 1824/2 obr. Bratkowice gm. Świlcza” dla Gminy Świlcza 13-03-2020 Odsłon: 71
RGP.6733.10.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 11 marca 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „przebudowa drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+430 – km 1+260” na terenie działki o nr ew. gr. 3523/2(część) położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza, dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 12-03-2020 Odsłon: 63
RGP.6733.9.2020.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 11 marca 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: "przebudowa drogi gminnej nr 108763R w miejscowości Świlcza w km 0+353 ¬ km 0+827” na terenie działki o nr ew. gr. 306/2(część) położonej w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 12-03-2020 Odsłon: 58
RGP.6733.06.2020.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 11 marca 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: "zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola" na terenie działki nr ewid. 4775 położonej w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 12-03-2020 Odsłon: 64
RGP.6733.2.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 11 marca 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego p.n. “Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia, na działkach nr ew. gr. 1077/2, 1076/2, położonych w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa 12-03-2020 Odsłon: 64
RGP.6733.7.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 6 marca 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: “budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach o nr ewid: 4859, 4860, 4861/1, 4862, 4874/2, 4877, 4878, 4881/2, 4882, 4891, 4892, 4896/8, 4897/3, 4907, 4908/1, 5037, 5058, 5059, 5060, 5061, 5062, 5063/1, 5064/1, 5065, 5067, 5068, 5070, 5239/1, 5240/2, 5240/3, położonych w miejscowości Bratkowice, Gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 11-03-2020 Odsłon: 68
RGP.6733.63.2019.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 9 marca 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: “Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błędowa Zgłobieńska, na terenie działek o nr ewid.: 394, 625/1, 1005, 1011, 1109, 1141, 1160” dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168, na rzecz Gminy Świlcza 10-03-2020 Odsłon: 60
RGP.6733.13.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 9 marca 2020 r o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Dąbrowa, na terenie działek o nr ewid: 1043/1, 1050, 1058/12, 1058/11, 1058/8, obręb Dąbrowa, Gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 10-03-2020 Odsłon: 62
RGP.6733.5.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 6 marca 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.5.2020.MP dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV-oświetlenia drogi gminnej (dz. Nr ewid. gr.646) w miejscowości Rudna Wielka na terenie działek nr ewid. 628/2, 629/9, 629/10, 629/2, 646, 629/5, 629/6 obr. Rudna Wielka gm. Świlcza” dla Gminy Świlcza 09-03-2020 Odsłon: 57