Finanse

Budżet gminy

Tytuł Wytworzony Odsłony
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świlcza za 2022 rok 23-03-2023 Odsłon: 396
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 r 11-10-2022 Odsłon: 454
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świlcza za 2021 rok 29-03-2022 Odsłon: 410
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świlcza za 2020 rok 25-03-2021 Odsłon: 597
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świlcza za 2019 rok 26-03-2020 Odsłon: 903
Zarządzenie Nr 55.2019 Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świlcza za 2018 rok 28-03-2019 Odsłon: 1122
Zarządzenie Nr 137.2018 Wójta Gminy Świlcza z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świlcza oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 r. 29-08-2018 Odsłon: 924
Zarządzenie NR 56.2018 Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy ŚwiIcza za 2017 rok 28-03-2018 Odsłon: 931
Uchwała Nr 5/44/2017 z dnia 17 października 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: informacji Wójta Gminy Świlcza o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r. 17-10-2017 Odsłon: 1193
Zarządzenie Nr 124.2017 Wójta Gminy Świlcza z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świlcza oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 29-03-2017 Odsłon: 1092
Uchwała Nr V/33/2017 z dnia 11 maja 2017 r. Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Świlcza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok 11-05-2017 Odsłon: 1092
Zarządzenie Nr 35.2017 Wójta Gminy Świlcza z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świlcza za 2016 rok 11-05-2017 Odsłon: 1089
Uchwała Nr XXXIV/214/2016 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2016 r. - Uchwała budżetowa Gminy Świlcza na rok 2017 28-12-2016 Odsłon: 1101
Uchwała Nr XXXIV/215/2016 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza 28-12-2016 Odsłon: 1189
Zarządzenie nr 90/2016 Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świlcza oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 roku 25-08-2016 Odsłon: 1083