Finanse

Budżet gminy

Tytuł Wytworzony Odsłony
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świlcza za 2015 rok 28-04-2016 Odsłon: 1026
Uchwała Nr XVII/111/2016 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 stycznia 2016 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Świlcza na rok 2016 28-04-2016 Odsłon: 990
Uchwała Nr XVII/112/2016 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza 28-04-2016 Odsłon: 991
Uchwała Nr V/50/2015 z dnia 18 maja 2015 r. Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Świlcza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok 28-04-2016 Odsłon: 949
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świlcza za I półrocze 2015 rok 10-09-2015 Odsłon: 921
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2014 rok 17-07-2015 Odsłon: 814
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świlcza za 2014 rok 17-07-2015 Odsłon: 806
Uchwała Nr V/26/2015 z dnia 11 maja 2015 r. Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Świlcza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok 17-07-2015 Odsłon: 755
Uchwała budżetowa Gminy Świlcza na rok 2014 Nr XLVII/366/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 stycznia 2014 r. 08-05-2015 Odsłon: 725
Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 stycznia 2015 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Świlcza na rok 2015 26-01-2015 Odsłon: 695
Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza 26-01-2015 Odsłon: 693
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świlcza za 2013 rok 08-05-2014 Odsłon: 715
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świlcza za I półrocze 2013 rok 31-12-2013 Odsłon: 697
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świlcza za 2012 rok 03-12-2013 Odsłon: 714
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świlcza za rok 2011 rok 07-05-2012 Odsłon: 685