Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 września 2019 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji pdf 63.44 KB Bogdan Dworak
Zarządzenie Nr 158/2019 Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok pdf 78.96 KB Bogdan Dworak
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 158/2019 Wójta Gminy Świlcza z dnia 12.09.2019 r. – Projekt „Programu współpracy Gminy Świlcza z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” pdf 231.73 KB Bogdan Dworak
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Świlcza Nr 158/2019 z dnia 12.09.2019 r. - Ankieta konsultacyjna w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Świlcza z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2020 rok - Informacje o podmiocie biorącym udział w konsultacjach społecznych doc 35.50 KB Bogdan Dworak
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19 wrzesień 2019 12:31 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 19 wrzesień 2019 12:32 Bogdan Dworak