KONSULTACJE SPOŁECZNE

Tytuł Opublikowano Odsłony
2023.11.29: Protokół z przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Świlcza z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 04-12-2023 Odsłon: 99
Ogłoszenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 20-11-2023 Odsłon: 130
2023.09.19: Protokół z przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Świlcza z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 19-09-2023 Odsłon: 164
Ogłoszenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 22 sierpnia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Świlcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024” 23-08-2023 Odsłon: 150
2023.05.12: Protokół z Konsultacji Społecznych dotyczący projektu uchwały Rady Gminy Świlcza w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Świlcza 12-05-2023 Odsłon: 236
2023.04.13: Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Świlcza w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Świlcza 13-04-2023 Odsłon: 220
2023.01.02: Zaproszenie do konsultacji społecznych "Strategia Przestrzenna Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - zasady prowadzenia polityki przestrzennej ROF" 02-01-2023 Odsłon: 305
2022.10.29: Zaproszenie do konsultacji społecznych - Strategia Przestrzenna Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - zasady prowadzenia polityki przestrzennej ROF 28-10-2022 Odsłon: 365
2022.10.14: Sprawozdanie z przebiegu dotychczasowych prac oraz wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych, dotyczących projektu “Strategii Rozwoju Gminy Świlcza na lata 2022-2030” 14-10-2022 Odsłon: 312
2022.10.04: Protokół z przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Świlcza z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 05-10-2022 Odsłon: 302
Ogłoszenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 5 września 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Świlcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023” 05-09-2022 Odsłon: 317
2022.08.12: Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Strategii Rozwoju Gminy Świlcza na lata 2022-2030” 12-08-2022 Odsłon: 397
2021.12.16: LGD "TRYGON" - ogłoszenie o naborach 16-12-2021 Odsłon: 434
2021.10.08: Protokół z przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Świlcza z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 08-10-2021 Odsłon: 414
Ogłoszenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 3 września 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Świlcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022" 10-09-2021 Odsłon: 494
2021.06.17: Konsultacje społeczne zmian Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja” 17-06-2021 Odsłon: 437
2021.05.07: Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” - Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021 – z zakresu Budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych 07-05-2021 Odsłon: 519
Protokół z 12 października 2020 r. z przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Świlcza z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 13-10-2020 Odsłon: 600
2019.09.17: Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” - Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2019 – promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych 17-09-2020 Odsłon: 544
Ogłoszenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 15 września 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 16-09-2020 Odsłon: 672
2020.08.04: Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2020/G – z zakresu Zachowania dziedzictwa lokalnego 04-08-2020 Odsłon: 625
2020.08.04: Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2020 – z zakresu Budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych 04-08-2020 Odsłon: 590
2020.03.27: Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2020/G – Wzmocnienia Kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 27-03-2020 Odsłon: 703
2020.03.02: Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2020/G – Promowania Obszaru Objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych 02-03-2020 Odsłon: 661
2019.11.25: Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2019/G – Zachowanie dziedzictwa lokalnego 25-11-2019 Odsłon: 755