LGD "TRYGON":
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019/G – Wzmacnianie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie zmian klimatycznych

 

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” ogłasza o nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach  podziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację w zakresie: Wzmacnianie Kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych celu szczegółowego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 nr 2.2. Włączenie społeczne mieszkańców poprzez aktywizację i podnoszenie kompetencji z uwzględnieniem promocji działań proekologicznych.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019/G – pobierz...

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (pdf) – pobierz...

Szczegóły na stronie: http://www.lgd-trygon.pl/ogloszenia-o-naborach-na-granty/

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 listopad 2019 09:50 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 listopad 2019 09:50 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 listopad 2019 09:51 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 listopad 2019 09:51 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 listopad 2019 09:52 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 listopad 2019 10:03 Bogdan Dworak