LGD "TRYGON":
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2019/G – Zachowanie dziedzictwa lokalnego

 

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” ogłasza o nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację w zakresie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego celu szczegółowego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 nr 3.3. Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez zachowanie, odtwarzanie, promowanie, oznakowanie lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego oraz kulturowego i historycznego.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2019/G – pobierz...

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (pdf) – pobierz...

Szczegóły na stronie: http://www.lgd-trygon.pl/ogloszenia-o-naborach-na-granty/

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 listopad 2019 09:57 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 listopad 2019 09:57 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 listopad 2019 10:02 Bogdan Dworak