Wójt Gminy Świlcza zgodnie z Zarządzeniem nr 111.2022 z dnia 12.08.2022 r. zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Świlcza na lata 2022-2030”, w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój Gminy w ciągu najbliższych lat.

Projekt strategii podlega konsultacjom z m.in. sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, a także mieszkańcami gminy, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.).

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom oraz pozostałym interesariuszom, złożenie uwag dotyczących projektu dokumentu. Przesłane uwagi pozwolą na poznanie opinii oraz oceny, a dzięki temu wprowadzenie do dokumentu ewentualnych korekt.

Zachęcamy do aktywnego udziału i składania opinii oraz uwag w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać do dnia 16.09.2022 r. w następujący sposób:

  1. pisemnie w następujący sposób (decyduje data wpływu do Urzędu):
    • w siedzibie Urzędu Gminy w Świlczy, 36-072 Świlcza 168 w pok. 205 – Sekretariat na II piętrze;
    • pocztą na adres Urząd Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168;
  2. elektronicznie w następujący sposób (decyduje data wpływu):
    • poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy w Świlczy e-PUAP: „/UGSwilcza/skrytkaESP”;
    • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konsultacje potrwają od 12.08.2022 r. do 16.09.2022 r.

Sprawozdanie wraz z odniesieniem do przesłanych uwag zostanie udostępnione na stronie internetowej gminy, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

 

Uwaga: Dokumenty do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 sierpień 2022 14:35 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 12 sierpień 2022 14:41 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 sierpień 2022 14:41 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 sierpień 2022 14:42 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 sierpień 2022 14:48 Bogdan Dworak