logotypy konsultacje


Szanowni Państwo!

W związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zapraszamy Państwa do zapoznania się z opracowaniem oraz do przesyłania uwag  do projektu dokumentu.

Uwagi można składać w terminie od dnia 2 listopada 2022 r. do dnia 22 listopada 2022 r.

Uwagi złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku przesłania uwag pocztą o zachowaniu ww. terminu decyduje data stempla pocztowego.

 

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zaproszenie do konsultacji społecznych pdf 113.91 KB Bogdan Dworak
Formularz zgłaszania uwag pdf 96.83 KB Bogdan Dworak
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 październik 2022 12:09 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 27 październik 2022 12:14 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 28 październik 2022 08:45 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. środa, 02 listopad 2022 14:42 Bogdan Dworak