logotypy konsultacje


Dotyczy: Projektu pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Temat: Konsultacje w projekcie pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego


Adresy stron, na których dostępna jest uchwała wraz z załącznikiem:

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02 styczeń 2023 08:29 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02 styczeń 2023 08:29 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02 styczeń 2023 08:30 Bogdan Dworak