Od 1 kwietnia 2016 r. została utworzona jednostka budżetowa Centrum Usług Wspólnych Gminy Świlcza (CUW), która wykonuje zadania w zakresie obsługi finansowej, administracyjnej, organizacyjnej oraz kadrowo-płacowej zespołów szkół, szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków.

Siedziba:   Budynek Euroregionalnego Centrum Informacji Gospodarczej, Kulturalnej i Turystycznej (przy drodze E-4 budynek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji) I piętro pok. 16, 17, 18

Adres: 36-072 Świlcza, Świlcza 164

E-mail:      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
NIP:           5170374104
            
REGON:     363758342

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna
 
Rodzaj działalności:
obsługa finansowo-księgowa szkół, przedszkoli i żłobka gminy Świlcza, sprawy oświatowe, dowozy uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, stypendia naukowe i za szczególne osiągnięcia, obsługa finansowa kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

Godziny pracy CUW Gminy Świlcza: 

Dyrektor:  Eliza Oleszak, 17 86 70 107, fax: 17 86 70 108

Kadry, sprawy oświatowe: 17 86 70 141

Księgowość, płace: 17 86 70 108, 17 86 70 109


Gmina Świlcza posiada dobrze rozwiniętą sieć placówek oświaty i wychowania. Baza szkolnictwa jest trafnie zlokalizowana i dostosowana do sieci osadniczej.

Ogółem na terenie Gminy Świlcza znajduje się 9 szkół podstawowych, 6 przedszkoli, 8 oddziałów przedszkolnych; w tym jest 2 niepubliczne szkoły w Bratkowicachi w Błędowej Zgłobieńskiej i 2 niepubliczne przedszkola w Błędowej Zgłobieńskiej oraz w Świlczy.

Sieć szkół i przedszkoli oraz innych placówek przedstawia się następująco:

 • Zespół Szkół w Dąbrowie (Szkoła Podstawowa i Przedszkole),
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach,
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach z oddziałem przedszkolnym,
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mrowli z oddziałami przedszkolnymi,
 • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej z oddziałami przedszkolnymi,
 • Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy,
 • Szkoła Podstawowa w Trzcianie z oddziałami przedszkolnymi,
 • Przedszkole Publiczne im. Jana Pawła II w Bratkowicach,
 • Przedszkole Publiczne w Świlczy,
 • Przedszkole Publiczne w Trzcianie,
 • Żłobek Gminny w Trzcianie
 • Żłobek Gminny w Bratkowicach.

Ponadto na terenie gminy prowadzone są placówki prowadzone przez inne podmioty niż Gmina Świlcza. Są to:

 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach,
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Przedszkole w Błędowej Zgłobieńskiej (w budynku byłej szkoły podstawowej),
 • Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek” w Świlczy,
 • Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Trzcianie im. Józefa Barlika w Trzcianie,
 • Zespół Szkół Techniczno- Weterynaryjnych im. Bohaterów Westerplatte,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mrowli Wychowawczy im. K. Makuszyńskiego w Mrowli.