Data
złożenia
petycji

Podmiot
wnoszący
petycję

Przedmiot petycji

1 2 3

09.10.2023 r.

Rada Miejska w Toszku Petycja w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie.

  

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI