Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świlcza

 

Klauzula informacyjna przy procedowaniu
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.  Otwórz...

Tytuł Opublikowano Odsłony
2021.01.08: Ogłoszenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 8 stycznia 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 2/2020 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza 11-01-2021 Odsłon: 13
2020.08.28: Ogłoszenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 sierpnia 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany nr 1/2020 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza 28-08-2020 Odsłon: 127
2020.07.14: Ogłoszenie Wójta Gminy Świlcza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 1/2019 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza, dla obszaru położonego w miejscowości Trzciana 17-07-2020 Odsłon: 142
2019.08.05: Ogłoszenie Wójta Gminy Świlcza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 1/2019 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza 12-08-2019 Odsłon: 365
2019.07.25: Załączniki do Obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1/2018 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świlcza 25-07-2019 Odsłon: 348
2019.07.17: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1/2018 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świlcza 17-07-2019 Odsłon: 312
2018.11.09: Ogłoszenie Wójta Gminy Świlcza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 3/2015 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza, dla obszaru położonego w miejscowości Trzciana 19-11-2018 Odsłon: 507