Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części.

Oferty można składać na dowolną ilość części.

Część I:
Przebudowa dwóch zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 1335 R w miejscowości Bratkowice (dz. nr ewid. 1973)

Zakres robót:
Zakres przebudowy zatok autobusowych obejmuje głównie demontaż istniejących wiat przystankowych lub znaków przystankowych, budowę peronów przystankowych z kostki brukowej wraz z obrzeżami i krawężnikiem oraz montaż nowych wiat przystankowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 1. projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej nr 1335 R w Bratkowicach na dz. nr 1973 polegająca na budowie peronu przystankowego,
 2. projekt organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1335 R w Bratkowicach na dz. nr 1973 polegającej na budowie peronu przystankowego wraz z wiatą,
 3. projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej nr 1335 R w Bratkowicach na dz. nr 1973 polegająca na budowie peronu przystankowego,
 4. projekt organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1335 R w Bratkowicach na dz. nr 1973 polegającej na budowie peronu przystankowego wraz z wiatą,
 5. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1335 R w Bratkowicach na dz. nr 1973 polegająca na budowie peronu przystankowego wraz z wiatą,
 6. przedmiar robót pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1335 R w Bratkowicach na dz. nr 1973 polegająca na budowie peronu przystankowego wraz z wiatami;

Część II:
Przebudowa sześciu zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 1388 R w miejscowości Trzciana (dwie zatoki) oraz w miejscowości Błędowa Zgłobieńska (cztery zatoki)

Zakres robót:
Zakres przebudowy zatok autobusowych obejmuje głównie demontaż istniejących wiat przystankowych lub znaków przystankowych, budowę peronów przystankowych z kostki brukowej wraz z obrzeżami i krawężnikiem oraz montaż nowych wiat przystankowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 1. projekt budowlany budowy dwóch wiat przystankowych i peronowych w ciągu drogi powiatowej nr 1388 R w miejscowości Trzciana na działce nr 2582/1 obręb 0009 Trzciana,
 2. projekt stałej organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1388R w miejscowości Trzciana na działce nr 2582/1 obr. 0009 Trzciana polegającej na budowie dwóch peronów przystankowych,
 3. projekt budowlany budowy wiaty przystankowej i peronowej w ciągu drogi powiatowej nr 1388 R w miejscowości Błędowa Zgłobieńska na dz. nr ewid. 625/1 obr. 0001 Błędowa Zgłobieńska,
 4. projekt stałej organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1388R w miejscowości Błędowa Zgłobieńska na działce nr 625/1 obr. 0001 Błędowa Zgłobieńska polegającej na budowie dwóch peronów przystankowych,
 5. projekt budowany budowy dwóch wiat przystankowych i peronowych w ciągu drogi powiatowej nr 1388 R w miejscowości Błędowa Zgłobieńska na dz. nr ewid. 625/1 obr. 0001 Błędowa Zgłobieńska,
 6. projekt stałej organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1388R w miejscowości Błędowa Zgłobieńska na działce nr 625/1 obr. 0001 Błędowa Zgłobieńska polegającej na budowie dwóch peronów przystankowych,
 7. projekt budowlany budowy wiaty przystankowej i peronowej w ciągu drogi powiatowej nr 1388 R w miejscowości Błędowa Zgłobieńska na dz. nr ewid. 1109 obr. 0001 Błędowa Zgłobieńska,
 8. projekt organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1388 R w miejscowości Błędowa Zgłobieńska na działce nr 1109 obr. 0001 Błędowa Zgłobieńska,
 9. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn. Budowa dwóch peronów przystankowych wraz z wiatami w Trzcianie na dz. nr 2582/1 obr. 0009, budowa czterech peronów przystankowych wraz z wiatami w Błędowej Zgłobieńskiej na dz. nr 625/1, 1109 obr. 0001 w ciągu drogi powiatowej nr 1388R,
 10. przedmiar robót pn.: Budowa dwóch peronów przystankowych wraz z wiatami w Trzcianie na dz. nr 2582/1 obr. 0009, budowa czterech peronów przystankowych wraz z wiatami w Błędowej Zgłobieńskiej na dz. nr 625/1, 1109 obr. 0001 w ciągu drogi powiatowej nr 1388R;

Część 3:
Przebudowa sześciu zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 1336 R w miejscowości Dąbrowa

Zakres robót:
Zakres przebudowy zatok autobusowych obejmuje głównie demontaż istniejących wiat przystankowych lub znaków przystankowych, budowę peronów przystankowych z kostki brukowej wraz z obrzeżami i krawężnikiem oraz montaż nowych wiat przystankowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 1. projekt budowlany budowy wiaty przystankowej i peronowej w ciągu drogi powiatowej nr 1336 R w Dąbrowie na działce nr 1700/1, obręb 0004 Dąbrowa,
 2. projekt stałej organizacji ruchu budowy wiaty przystankowej i peronowej w ciągu drogi powiatowej nr 1336 R w Dąbrowie na działce nr 1700/1 obręb 0004 Dąbrowa,
 3. projekt budowlany budowy dwóch wiat przystankowych i peronowych w ciągu drogi powiatowej nr 1336 R w Dąbrowie na działce nr 1700/1, obręb 0004 Dąbrowa,
 4. projekt stałej organizacji ruchu budowy dwóch wiat przystankowych i peronowych w ciągu drogi powiatowej nr 1336 R w Dąbrowie na działce nr 1700/1 obręb 0004 Dąbrowa,
 5. projekt budowlany budowy wiaty przystankowej i peronowej w ciągu drogi powiatowej nr 1336 R w Dąbrowie na działce nr 1699, obręb 0004 Dąbrowa,
 6. projekt stałej organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1336 R w Dąbrowie na działce nr 1699, obręb 0004 Dąbrowa polegającej na budowie peronu przystankowego,
 7. projekt budowlany budowy dwóch wiat przystankowych i peronowych w ciągu drogi powiatowej nr 1336 R w Dąbrowie na działkach nr 1699, 1300/4, obręb 0004 Dąbrowa,
 8. projekt stałej organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1336 R w Dąbrowie na działce nr 1699, 1300/4, obręb 0004 Dąbrowa polegającej na budowie dwóch peronów przystankowych,
 9. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowanych pn.: Budowa sześciu peronów przystankowych wraz z wiatami w Dąbrowie na dz. nr 1700/1, 1699, 1300/4 obr. 0004 w ciągu drogi powiatowej r 1336 R,
 10. przedmiar robót pn.: Budowa sześciu peronów przystankowych wraz z wiatami w Dąbrowie na dz. nr 1700/1, 1699, 1300/4 obr. 0004 w ciągu drogi powiatowej r 1336 R,

Część 4:
Przebudowa trzech zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 1389 R w miejscowości Świlcza (dwie zatoki) oraz w miejscowości Woliczka (jedna zatoka)

Zakres robót:
Zakres przebudowy zatok autobusowych obejmuje głównie demontaż istniejących wiat przystankowych lub znaków przystankowych, budowę peronów przystankowych z kostki brukowej wraz z obrzeżami i krawężnikiem oraz montaż nowych wiat przystankowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 1. projekt budowlany budowy wiaty przystankowej i peronowej w ciągu drogi powiatowej nr 1389 R w Świlczy na działce nr 2978, obręb 0008 Świlcza,
 2. projekt organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1389 R w Świlczy polegającej na budowie peronu przystankowego na działce nr 2978, obręb 0008 Świlcza,
 3. projekt budowlany budowy wiaty przystankowej i peronowej w ciągu drogi powiatowej nr 1389 R w Woliczce na działce nr 2978 obręb 0008 Świlcza,
 4. projekt organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1389 R w Woliczce polegającej na budowie peronu przystankowego na działce nr 2978, obręb 0008 Świlcza,
 5. projekt budowlany budowy wiaty przystankowej i peronowej w ciągu drogi powiatowej nr 1389 R w Woliczce na działce nr 167/5 obręb 0010 Woliczka,
 6. projekt organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1389 R w Woliczce polegającej na budowie peronu przystankowego na działce nr 167/5 obręb 0010 Woliczka,
 7. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: „Budowa dwóch peronów przystankowych wraz z wiatami w Woliczce na dz. nr 2978 obr. 0008, 167/5 obr.0010, budowa peronu przystankowego wraz z wiatą w Świlczy na dz. nr 2978 obr. 0008 w ciągu drogi powiatowej nr 1389R”,
 8. przedmiar robót pn.: Budowa dwóch peronów przystankowych wraz z wiatami w Woliczce na dz. nr 2978 obr. 0008, 167/5 obr.0010, budowa peronu przystankowego wraz z wiatą w Świlczy na dz. nr 2978 obr. 0008 w ciągu drogi powiatowej nr 1389R”;

Dotyczy wszystkich części zamówienia:

 1. niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

Uwaga: Dokumenty do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
  

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 7z 61.38 MB Bogdan Dworak
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 styczeń 2018 14:32 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 12 styczeń 2018 14:33 Bogdan Dworak