Ogłoszone na: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=95e23076-50f1-496b-8e1a-b2d733abf322 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 1. zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych: plac zabaw dla dzieci, boisko – tor rowerowy, boiska sportowe, utwardzenie wału ziemnego, utwardzenie i skocznia w dal, wiata gospodarcza, ogrodzenie, policznikowe linie kablowe z oświetleniem, przyłącz wodociągowy do kurtyny wodnej w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza (dz. nr ewid. 903/10, 903/11) z dnia 8 sierpnia 2017 r.,
 2. projekt budowlany Gminne Centrum Sportu w Trzcianie wraz z infrastrukturą techniczną: plac zabaw dla dzieci, boisko – tor rowerowy, boiska sportowe, utwardzenie wału ziemnego, utwardzenie i skocznia w dal, wiata gospodarcza, ogrodzenie, policznikowe linie kablowe z oświetleniem, przyłącz wodociągowy do kurtyny wodnej w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza (dz. nr ewid. 903/10, 903/11),
 3. projekt wykonawczy – Gminne Centrum Sportu w Trzcianie wraz z infrastrukturą techniczną, działki ewid. 903/10, 903/11 obr. Trzciana, Gmina Świlcza - wykonanie prac budowlanych: plac zabaw dla dzieci, boisko – tor rowerowy, boiska sportowe, utwardzenie wału ziemnego, utwardzenie i skocznia w dal, wiata gospodarcza, ogrodzenie, policznikowe linie kablowa z oświetleniem, przyłącza wodociągowego do kurtyny wodnej,
 4. projekt wykonawczy kurtyny wodnej i przyłącza wodociągowego do kurtyny na terenie Gminnego Centrum Sportu w Trzcianie,
 5. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, część ogólna – zagospodarowanie Gminnego Centrum Sportu w Trzcianie – roboty budowlano – drogowe,
 6. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zagospodarowanie Gminnego Centrum Sportu w Trzcianie, przyłącz wodociągowy do kurtyny wodnej na terenie Gminnego Centrum Sportu w Trzcianie,
 7. przedmiar robót pn. Przyłącz wody do kurtyny wodnej,
 8. przedmiar robót pn.: Zagospodarowanie Gminnego Centrum Sportu w Trzcianie – plac utwardzony z kostki brukowej przy wiacie gospodarczej,
 9. przedmiar robót pn.: Zagospodarowanie Gminnego Centrum Sportu w Trzcianie – trybuna wraz z dojściem,
 10. przedmiar robót pn.: Zagospodarowanie Gminnego Centrum Sportu w Trzcianie – trybuna mała wraz z dojściem,
 11. przedmiar robót pn.: Zagospodarowanie Gminnego Centrum Sportu w Trzcianie – skocznia w dal,
 12. przedmiar robót pn.: Zagospodarowanie Gminnego Centrum Sportu w Trzcianie – boisko wielofunkcyjne,
 13. przedmiar robót pn.: Zagospodarowanie Gminnego Centrum Sportu w Trzcianie – boisko do siatkówki plażowej,
 14. specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

  

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 styczeń 2018 14:24 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 styczeń 2018 14:25 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 styczeń 2018 14:36 Bogdan Dworak