ORP.271.7.2019: Usługa - Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy w Świlczy w latach 2020 - 2022

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wykonywanie usług pocztowych w latach 2020 - 2022  w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek krajowych, zagranicznych i nierejestrowanych oraz dostarczanie i odbiór przesyłek do i z siedziby Zamawiającego.