ZWiK 74/07/2019: Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem