Pracownicy samorządowi za 2018

Tytuł Wytworzony Odsłony
Adam Dziedzic - Wójt Gminy 29-04-2019 Odsłon: 105
Sławomir Styka - Z-ca Wójta Gminy 30-04-2019 Odsłon: 90
Natalia Gawron - Skarbnik Gminy 26-04-2019 Odsłon: 92
Wilga Józef - Sekretarz Gminy 30-04-2019 Odsłon: 76