Pracownicy samorządowi za 2018 r.

Tytuł Wytworzony Odsłony
Adam Dziedzic - Wójt Gminy 29-04-2019 Odsłon: 719
Sławomir Styka - Z-ca Wójta Gminy 30-04-2019 Odsłon: 477
Natalia Gawron - Skarbnik Gminy 26-04-2019 Odsłon: 554
Wilga Józef - Sekretarz Gminy 30-04-2019 Odsłon: 464